Rewalidacja indywidualna

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne mają na celu usprawniać i korygować zaburzone funkcje, a w wypadku niemożności - kompensować je za pomocą bardziej sprawnych funkcji (np. w wypadku zaburzonej percepcji słuchowej, wykorzystujemy u dziecka percepcję wzrokową i wrażenia dotykowe).

 

Zdjęcie użytkownika Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu.

 

Punktem wyjścia do zajęć jest prawidłowa diagnoza dziecka, świadomość tego, jakie uczeń ma problemy i w zależności od tego konstruujemy program.
Najczęściej dzieci kierowane są na zajęcia przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia dydaktyczne. Następnie zespół nauczycieli rewalidacji indywidualnej i psycholog decydują, którą formą rewalidacji objąć ucznia.

 

Zdjęcie użytkownika Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu.

 

Zastosowanie komputera w pracy rewalidacyjnej daje dobre rezultaty. Komputer nie tylko usprawnia zaburzone funkcje, ale zwiększa motywację dzieci do pracy. Nasi uczniowie doskonale radzą sobie z myszką i klawiaturą. 
Komputer oczywiście nie zastąpi nauczyciela. Stąd w gabinecie jest również kącik tradycyjnych gier dydaktycznych, bogacących słownik dziecka, rozwijających procesy poznawcze, uczących współpracy w grupie. Nie brakuje również stolików do ćwiczenia pisania i czytania, a także lustra, gdy trzeba popracować nad artykulacją zaburzonej głoski.