Koło komputerowe

Opiekun: mgr inż.Paweł Luzar

 

CELE KOŁA KOMPUTEROWEGO:

  • ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ TECHNOLOGIĄ KOMPUTEROWĄ
  • KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I JEGO PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI (MYSZĄ, KLAWIATURĄ, DRUKARKĄ, PENDRIVE )
  • ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNYCH MŁODZIEZY
  • ZAPROPONOWANIE ALTERNATYWNEJ FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 
  • KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU I KOMPUTERA PRZY UCZENIU SIĘ RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW.

Praca kółka komputerowego koncentruje się wokół  następujących zagadnień tematycznych:

  • Obsługi komputera
  • Prawidłowego zastosowania komputera
  • Gier i zabaw z komputerem

Kółko Informatyczne rozpoczęło swoją działalność w październiku 2003r. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w grupach 8- osobowych w wymiarze (1h dla każdej z grup). Na zajęciach kółka uczęszczają uczniowie różnych klas min. klas edukacyjno-terapeutycznych oraz przysposabiających do zawodu. 
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, doskonaląc swoje umiejętności informatyczne.

Największe zainteresowanie budzą programy multimedialne:
„Sokrates 101,102” , „ABC z Reksiem”, „Wielki Turniej Historyczny”, „Zamek Tysiąca Pytań” i inne gry komputerowe oraz korzystanie z internetu. Uczniowie wraz z nauczycielami  wygospodarowali w szkole miejsce na dekorację pt: ” Komputerowy Świat ‘’, na której znalazły się ciekawostki informatyczne.